!!!!!!!!  PLATEBNÍ     KARTY  A  STRAVENKY   NEBEREME  !!!!!!!

                                                     ZMĚNY  V  JÍDELNÍ  NABÍDCE  JSOU   VYHRAZENY

                            NABÍDKA  NA  VÍKEND    25.- 26.3. 2023

                              POLÉVKA:

                              

                           

 

                           !!!!!!!!!!    VELIKONOČNÍ  HODY    7. - 10. DUBNA      (jehněčí, ryby, králík )   !!!!!!!!!!!!!